GDPR

GDPR och Personuppgiftspolicy

I maj 2018 trädde nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. De nya reglerna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till information om sådan behandling, möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade eller till och med raderade, begränsningar av direktmarknadsföring med mera. Föreningen har därför antagit en personuppgiftspolicy som du i sin helhet kan läsa och ladda hem.