Ventilation

Ventilation

Ventilationen i våra lägenheter regleras via spisfläkten. Läs därför noga igenom anvisningarna till hur din spisfläkt fungerar och hur du skall använda reglagen på rätt sätt.

Spisfläkten får inte bytas ut utan att styrelsen kontaktas.

Aggregatet som styr ventilationen är föreningens egendom.