Soprum

soprum

Föreningen har två sophus i området. Dessa finns vid garagen på Hv och Nv.
Dörrarna är försedda med kodlås och koden distribueras av fastighetsskötaren.
Byts koden informeras medlemmarna i god tid innan om-kodning.

Soprummen är endast till för hushållssopor och kompostavfall.
Allt återvinningsbart avfall sorterar du på våra två miljöstationer som finns i vårt område.

Grovsopor lämnar du själv på återvinningsstationen i Öjersjö. Kommunen tillhandahåller passerkort med ett antal kostnadsfria besök till stationen.

Renova
Sopor.nu
Avfall Sverige