Hemförsäkring

Information om hemförsäkring

När du flyttar in i en bostadsrätt räcker inte en vanlig hemförsäkring. Du måste ha ett bostadsrättstillägg.

Om något händer i din lägenhet som skadar andra delar av huset kan du bli skyldig att ersätta bostadsrättsföreningens självrisk på fastighetsförsäkringen. Denna summa kan ofta uppgå till höga belopp. En vanlig hemförsäkring täcker bara lösöret och inte lägenheten och dess fasta utrustning.

En annan sak som gäller är att om grannen t.ex får en vattenläcka i sin bostad och detta orsakar skador i din lägenhet är du skyldig att betala de skador som uppkommit i din lägenhet.

Hemförsäkringarna täcker inte alltid hela den fasta utrustningen som finns i din lägenhet och detta är därför viktigt att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag.
De flesta försäkringsbolag har s k bostadsrättstillägg på sina hemförsäkringar. Detta tillägg täcker upp självrisken på fastighetsförsäkringen och gråzonen mellan din lägenhet och fastigheten. Detta är den viktiga skillnaden mellan en vanlig hemförsäkring och en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Ovan är hämtat ur Boupplysningen.