GemensamhetsLokaler

Bokning

Endast för boende i föreningen

Sker via fastighetsskötaren telefon 0730 46 16 00 eller
besök på expeditionen måndag kl 07.30 – 08.00 eller fredag kl 15.30 – 15.45

Nycklar

hämtas på fredag kl 15.30 – 15.45 eller
enligt överenskommelse om tid/plats med fastighetsskötaren.
lämnas kl 12.30 dag efter hyrestillfället, på expeditionen eller i expeditionsdörrens brevinkast.