Andrahandsuthyrning

Instruktioner till ansökan gällande andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Medlem som önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand hämtar gällande blankett, alternativt kontaktar vår fastighetsskötare som kan lämna över blanketten. 

Två likalydande exemplar ska noggrant fyllas i och samtliga delägare av bostadsrätten ska skriva under. 

Ansökan ska ha inkommit till styrelsen senast 2 månader innan bostadsrättsinnehavaren avser att starta uthyrningen. 

Styrelsen fattar beslut och meddelar medlemmen. 

Medlem som hyr ut ansvarar för att andrahandshyresgästen informeras om föreningens stadgar och regler. 

Medlem som hyr ut ansvarar för att medlemsavgiften inkommer varje månad. 

Senast 1 månad innan avtalets utgång ska bostadsrättshavaren meddela styrelsen om hen vill ansöka på nytt om vidare upplåtelse av bostadsrätten. 

Om bostadsrättshavaren inte hör av sig ska styrelsen kontakta vederbörande gällande att avtalet är på gång att gå ut. Hör inte medlemmen av sig eller vidtar rättelse gällande avtalet har föreningen rätt att säga upp medlemmen från bostadsrättslägenheten.