Våra Gårdar

Våra gårdar

Vi har många gröna ytor i vårt område som föreningens medlemmar gärna får nyttja till barn och vuxnas lek och spel. 

I området finns två stora lekplatser, en på Hv 2-4 och en på Nv 6. Det finns också en bollplan mellan Hv och Nv. Där finns det ett ute-pingisbord
uppställt. Vår gemensamma bollplan är till för alla att nyttja. 
OBS! Kl 22.00 måste det vara tyst på bollplanen
Det är OK att sitta kvar och umgås, tänk bara på att dämpa er.  

Vi har tillgång till 2 st grillplatser som är belägna på Hv 10-12 och vid bollplanen mitt i området. Där finns bord och bänkar. 
OBS! Kl 22.00 måste det vara tyst på grillplatsen.  
Det är OK att sitta kvar och umgås, tänk bara på att dämpa er.
 Av säkerhetsskäl har föreningen beslutat att endast el- och gasolgrill får användas på balkong/uteplats. Dock måste det sörjas för god ventilation vid användandet av gasolgrill samt med stark rekommendation att begränsa gasoltubens volym till en P6. Grillning direkt på mark eller i plåtfat är förbjudet. Lämna aldrig grillen obevakad!!  

Katter ska bära namnat halsband och hundar ska hållas kopplade. För allas trevnad är det önskvärt att all rastning sker utanför våra gårdar och gemensamma gräsytor. Om ”olyckan” är framme, plocka alltid upp efter ditt djur. 

På varje gård finns särskilda utrymmen avsedda för cykel och barnvagns-förvaring. Styrelsen ber alla att förvara dylikt där eftersom det inte är tillåtet att förvara något i trapphusen. Vid ett nödläge måste det vara lätt att ta sig ut och räddningspersonal måste enkelt kunna komma fram.

Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren. I källargångarna och under trappavsatserna får ingen förvaring ske då det vid ett nödläge ska vara fritt och framkomligt för alla. 
Observera att bensindrivna fordon eller redskap inte får förvaras i någon del av våra gemensamma utrymmen som källare och trapphus. 

Fågelmatare/fågelbord får inte sättas upp på gården eller på den egna balkongen/uteplatsen. Risken är stor att det drar tills sig råttor. 

Blomlådor på din balkong/uteplats ska hängas på insidan av räcket. Som medlem i föreningen disponerar du inte marken utanför din balkong/uteplats. Vindskydd, grindar eller annat i anslutning till din balkong/uteplats kräver tillstånd från styrelsen. 

När du rengör din balkong måste du se till att din granne under dig inte får ner vatten eller smuts på sin balkong/uteplats