Laddplatser till BIl

Den information du behöver för att kunna ladda ditt fordon, finner du i det bifogade informationshäftet från ChargeNode. Styrelsen ber dig som laddar att använda platserna med respekt för alla övriga användare. Detta innebär att du flyttar bilen senast 4 timmar efter påbörjad laddning. Om anvisad laddningstid överskrids kan parkeringsbot komma att utfärdas av Controlla. Detta gäller även om ett fordon står parkerad på en laddplats utan att ha en laddkabel ansluten. Om Du skulle behöva hjälp med tjänsten så vänder Du dig till; support@chargenode.eu eller Telefon +46(0)10-205 10 55. Info om hur du laddar ner appen till din mobil hittar du här