Tvättstugor

tvättstugor

Tvättstuga finns i varje höghus och i låghusen på Hv 3 och Nv 3. Det finns även grovtvättmaskiner i låghusen.
Bokning sker med lås på tavla utanför respektive tvättstuga. Saknar du lås kontakta vår fastighetsskötare.

Tvättstugorna är tillgängliga mellan 07.00-22.00. Torkskåp och torktumlare får användas en timme efter avslutat tvätt pass. Dock ej efter 22.00 då strömmen bryts.

Regler och städinstruktioner för användaren finns i tvättstugan.
Allmän städning görs en gång per vecka.