Trivselregler

Våra lägenheter – förändringar

Alla större förändringar i lägenheten måste ansökas hos och godkännas av styrelsen. Ta för vana att alltid fråga innan du påbörjar en förändring.
Ansökningshandling finns på www.pepparkaksstaden.se eller på vår expedition.

Trivselfrågor

Mellan kl. 22.00 – 07.00 får ljud från din lägenhet inte störa dina grannar. Naturligtvis bör vi visa varandra hänsyn även under övrig tid.
Ska du ha fest – meddela dina grannar och visa hänsyn även då. Arbeten i lägenheten får utföras; vardagar kl 08.00-20.00, helger kl 09.00-18.00.
Vid mer omfattande arbeten – meddela gärna dina grannar detta.

Ventilation

Ventilationen i våra lägenheter regleras via spisfläkten. Läs därför noga igenom anvisningarna till hur din spisfläkt fungerar och hur du ska använda reglagen på rätt sätt. Spisfläkten får inte bytas ut utan att styrelsen kontaktas.

Ekonomi/besparing

Vatten: Har du droppande kran/rinnande toalett – kontakta vår fastighetsskötare för hjälp.
El: Vid problem med elementreglagen – kontakta vår fastighetsskötare för hjälp.

Trapphusen

Ingenting får stå i trapphusen! Vid en nödsituation ska det vara fritt och framkomligt för alla.

Gemensamma utrymmen

Dina saker förvarar du i ditt förråd eller i din lägenhet. För cyklar och barnvagnar finns särskilda förvaringsrum. Bensindrivna fordon eller redskap får inte förvaras i någon del av våra gemensamma utrymmen.

Föreningens lokaler

Vi har två samlingslokaler och en övernattningslägenhet i föreningen. Dessa kan hyras via vår fastighetsskötare. Särskilda ordningsregler gäller och finns att läsa på hemsidan.

Bastu

Vi har en bastu i anslutning till samlingslokalen på Hyggesvägen. Nyckel finns hos fastighetsskötaren.

Våra balkonger

Om du hänger tvätt – se till att det inte stör dina grannar. Blomlådor ska hänga på insidan av räcket. När du rengör din balkong måste du se till att din granne under dig inte får ner vatten eller smuts på sin balkong/uteplats. Fågelmatare/fågelbord får inte sättas upp på gården eller på den egna balkongen/uteplatsen Risken är stor att det drar tills sig råttor. Mopeder får inte stå på balkongen.

Grillning

Endast elgrill får användas på balkongen. Grillning direkt på marken, i plåtfat eller liknande är förbjudet. Lämna aldrig grillen obevakad!!
Två gemensamma grillplatser finns i vårt område; mellan Hv 10-12 och vid bollplanen. Där finns också bord och bänkar. OBS! Kl 22.00 måste det vara tyst på grillplatsen. Det är OK att sitta kvar och umgås, tänk bara på att dämpa er.

Bollplanen

Vår gemensamma bollplan är till för alla att utnyttja. OBS! Kl 22.00 måste det vara tyst på bollplanen. Det är OK att sitta kvar och umgås, tänk bara på att dämpa er.

Våra gårdar

Vi har många gröna ytor i vårt område som föreningens medlemmar gärna får utnyttja till barn och vuxnas lek och spel. I området finns även två stora lekplatser, en på Hv 2-4 och en på Nv 6. Katter ska bära namnat halsband och hundar ska hållas kopplade. För allas trevnad är det önskvärt att all rastning sker utanför våra gårdar och gemensamma gräsytor. Om ”olyckan” är framme, plocka alltid upp efter ditt djur. Vi kör inte moped, motorcykel eller bil på våra gårdar, gångvägar och gräsmattor. Vid flytt eller större transport finns möjlighet att, mot deponi, låna en bomnyckel hos vår fastighetsskötare. Bommarna till våra gårdar får ALDRIG blockeras!

Sophantering

Vi har två sophus i vårt område. Där slänger du dina hushållssopor och ditt komposterbara avfall. Allt återvinningsbart avfall sorterar du på våra två miljöstationer som också finns i vårt område.

Grovsopor

Dessa lämnar du själv på återvinningsstationen i Öjersjö. Kommunen tillhandahåller passerkort med ett antal kostnadsfria besök till stationen.

Tvättstugor/Grovtvättstugor

I alla våra hus finns tvättstuga att tillgå. Våra grovtvättstugor finns i låghusen på Hv 3 och Nv 3. Bokning av tvättstuga sker med lås på tavla i entrén utanför respektive tvättstuga. Saknar du lås så kontakta vår fastighetsskötare. Endast hushållstvätt är tillåten i vanliga tvättstugan. Mattor och annan, tyngre tvätt, ska tvättas i grovtvättstugan. OBS! Mattor med gummi på undersidan får inte tvättas i någon maskin. För allas trevnad; följ noga de uppsatta trivselreglerna.

Parkeringsområden

Det är mycket viktigt att vi iakttar stor försiktighet när vi kör på våra parkeringsområden.

Vår säkerhet och vårt ansvar

Tänk på att kontrollera att alla dörrar du passerar går i lås och stängs ordentligt. På så vis hjälps vi åt att förhindra inbrott. Entréporten ska alltid hållas stängd.

Anmäl alltid brott eller skadegörelse till polisen och därefter till styrelsen. Din information till oss i styrelsen är viktig för vårt förebyggande arbete. Endast akuta fall anmäls till SOS Alarm

Fel/skador i din lägenhet, i gemensamhetsutrymmen eller i vår utemiljö anmäler du till fastighetsskötaren, på tel 0730-46 16 00, fastighetsskotaren@pepparkaksstaden.se eller med en lapp i brevlådan på expeditionen, Hv 12.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor kring dessa regler eller något annat. styrelsen@pepparkaksstaden.se eller med en lapp i brevlådan på expeditionen, Hv 12.